CSR

Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø

I september 2015 blev FN’s 17 verdensmål vedtaget.

De såkaldte SDG’er (Sustainable Development Goals), der er en ambitiøs udviklingsdagsorden med 17 konkrete mål, skal frem til 2030 sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den verden vi lever i.

Læs mere om FN’s 17 verdensmål her.

Man kunne fristes til at tro, at de 17 verdensmål primært handler om fattige mennesker i fattige lande, men en væsentlig forudsætning for at nå verdensmålene er, at vi alle arbejder med at løse udfordringerne sammen.

  • LMJ Kloakservice

LMJ’s ledelse har udarbejdet, implementeret og vedligeholder LMJ’s Kvalitets-, Miljø- og Arbejdsmiljøvision, -mission og -politik.

Vores vision er at være kundernes naturlige førstevalg, når der ønskes en seriøs og kvalificeret virksomhed indenfor kloak- og industriservice.

Det er derfor vores mission, at levere kloak- og industriservice af højeste kvalitet.

LMJ’s Kvalitets-, Miljø- og Arbejdsmiljøpolitik, derfor:

  • Vi ønsker at vores kunder er trygge ved vores leverancer og at vi overholder de love og vilkår vi er pålagt af myndighederne, kontraktlige krav, samt øvrige krav og standarder vi har tilsluttet os.

  • Vi prioriterer en vedvarende og tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere, så vores aftaler er klare og entydige. Vi har en fælles ambition om at gennemføre aftalte opgaver tilfredsstillende første gang, så vi minimerer antallet af reklamationer og afvigelser.

  • Vi arbejder målrettet på, at levere attraktive serviceydelser, evaluerer til stadighed vores resultater, og lader disse erfaringer indgå i formuleringen af vores målsætninger for løbende forbedringer, og udviklingen af vores ledelsespraksis og vores ledelsessystem.

  • Vi tilstræber at anvende bedst tilgængelig teknologi og være med til at sætte det tekniske og faglige niveau for branchen, ligesom vi vil bidrage til at skabe effektive arbejdsredskaber. Vi vil til stadighed tilstræbe at begrænse vores negative påvirkning af miljø og arbejdsmiljø, så vi ikke påfører nogen unødvendig belastning eller gene under udførelsen af vores aktiviteter.

  • Vi vil udbrede og anskueliggøre vores politik og ledelsessystem i hele organisationen, ud fra en klar ambition om at involvere alle i at nå vores mål, udvikle og fastholde vores førende position med erfarne, kompetente og rutinerede medarbejdere, og opretholde en stor faglig stolthed med klare holdninger til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

  • Vi ønsker således engagerede, ansvarlige og fagligt dygtige kollegaer, som er bevidste om deres betydning for vores succes, og hvis indsats respekteres af vores kunder. Vi instruerer, uddanner og træner derfor løbende vores ledelse, vores teams og vores kollegaer på baggrund af konkrete individuelle vurderinger, så alle har de bedste forudsætninger for at handle ud fra kvalitetsmæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige hensyn.

  • Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads hvor der er mulighed for, at tage individuelle hensyn til personer med særlige udfordringer.

Vores politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er tilgængelig for offentligheden på vores hjemmeside, og kan rekvireres ved henvendelse til os, ligesom den vedlægges tilbud/licitationer.

LMJ har yderligere politikker for

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer
Personlig krænkelse og mobning
Trafikpolitik

Lykke M Jensen
Direktør