Kloakservice

Tæthedsprøvning af olieudskiller

Over 75 års erfaring

Send mail

  • LMJ Kloakservice

Hos LMJ er vores fornemmeste opgave at gøre en forskel for dig. Derfor er vi stolte over at kunne tilbyde dig kompetente og passioneret medarbejdere, som altid står klar til at tilbyde kloakservice og industriservice af høj kvalitet.

Der er ikke nogen opgave, som er for stor eller lille til os. Vi arbejder hver dag for at skabe resultater for alle vores kunder både private og erhvervsdrivende. Derfor tilbyder vi tæthedsprøvning af olieudskillere ifølge DS 455 og Teknologiske Instituts anvisninger, som udgør en række bestemmelser inden for området.

Hvad er en olieudskiller?

En olieudskiller har været en del af afløbssystemerne i mere end 100 år og har den simple funktion, at den skiller olie fra vand. Her udnyttes det, at olie er lettere end vand. Derfor vil olien flyde ovenpå og lægge sig på vandoverfladen. Det rene vand, som olien er udskilt fra, vil rende ud i bunden af olieudskilleren. Det sker for at undgå, at olie siver ud i hele afløbet. Af samme årsag har olieudskillere en vigtig funktion i kloaksystemet over hele landet. De er med til at sikre spildevandet, så der ikke optræder alvorlige problemer med renseanlæg, vandløb eller i diverse andre sammenhæng.

Kloakservice_industri05
Tæthedsprøvning af olieudskiller

Siden 1913, hvor den første olieudskiller blev anvendt, har den udviklet sig, og der er opstillet nye og flere krav til systemerne. Derfor er der den dag i dag opstillet normer og regler, der kræver en kompetent tæthedsprøvning af olieudskillere.

Tæthedsprøvning af olieudskillere

Der er flere måder at foretage en tæthedsprøvning af olieudskillere. Her kan der til formålet anvendes enten vand eller luft. Afhængig af omstændigheder og anlægget vil det kunne variere. Oftest foregår en tæthedsprøvning ved følgende punkter med brugen af vand

  • Tømning
  • Visuel kontrol
  • Tæthedsprøvning

Det første trin vil være at tømme olieudskilleren fuldstændig. Dette indebærer på samme tid fjernelse af eventuel slam og lignende. Tømningen foretages for, at der ikke er noget, som sidder og dækker de små utætheder og ville kunne overses i prøven.

Når tømningen er foretaget vil vores medarbejdere foretage en visuel kontrol. Her leder de specielt efter revner og andre synlige fejl for ikke at overse noget og samtidig skabe et overblik over den givne situation. Dette gøres for at finde eventuelle forhold, der kunne give eller skabe anledning til udsvingninger.

Derefter vil selve tæthedsprøven foretages. Hvis den udføres ved hjælp af vand, så vil afløbet fyldes til det ønsket niveau. En brønd eller lignende vil opnå en godkendt tæthedsprøvning, hvis vandmængden, der tilføres, holder trykket konstant.