TV inspektion

  • LMJ Kloakservice

Tømning af okkerslam

Kontakt os i dag

Tlf. Øst: 43 96 15 66
Tlf. vest: 70 10 80 00

Send mail

Hos LMJ er vi specialister indenfor sugning og tømning af okkerslam bassiner samt udsugning af filtermateriale fra vandværker. Til disse opgaver har vi altid de bedste maskiner til rådighed og alt afhængigt af størrelsen på opgaven, vil de blive løst med enten vores mammutsugere, også kaldet tørstofsugere, eller vores slamsugere.

Der er altså ingen opgave, der er hverken for lille eller stor til os. Vi har de rette maskiner og sammen med vores mere end 60 års erfaring, kan vi altid hjælpe dig. Vores mange års erfaring og kompetente maskiner, er din garanti for, at vi aldrig går på kompromis med kvalitet og altid udfører et professionelt arbejde.

Tømning af okkerslam bassiner

Okkerslam består primært af jernoxider, hydroxider samt andre metaloxider og mængden af okkerslam, der bliver dannet, er oftest dannet på baggrund af jernindholdet i råvandet. Det er næsten uundgåeligt at slippe uden om det. Hos LMJ kan du efter behov få udtømt dine okkerslam bassiner flere gange årligt hvis nødvendigt. Det samme gør sig gældende for udsugning af filtermateriale. Her vil okkerslam ofte ophobe sig ifm. nedsivning af skyllevand i gennem enten en bundfældningstank eller i en sø.

Tømning af okkerslam
Bortkørsel til okkerslam depoter

Bortkørsel til okkerslam depoter

Vi sætter en store ære i at tage hensyn til miljøet og gøre vores arbejde så bæredygtigt som muligt. Derfor samarbejder vi med RGS Nordic, som står for bortkørsel af okkerslam til genanvendelse eller jordforbedring. Der vil der blive der sørget for, at størstedelen af anlægs affaldet enten bliver genanvendt eller nyttiggjort efterfølgende. Grundet det høje indhold af arsen, har det i mange år været problematisk at skille sig af med det – og så endda på en bæredygtig måde. Her har vi formået begge dele. Okkerslam har nemlig flere muligheder ift. anvendelsesmuligheder.

På grund af det primære indhold af jern, kan det blandt andet bruges til:

  • Fældning af fosfor
  • Reducerer svovlbrinte i biogas
  • Begrænse luft fra trykledninger

Vi hos LMJ ved, at vores arbejde har en stor indflydelse på miljøet, hvis det bliver gjort forkert. Derfor sætter vi hver dag en ære i, at vores arbejdsprocedurer er de mest bæredygtige og sikre, der er på markedet, samt en korrekt bortskaffelse af okkerslam, der ikke skader miljøet.