Tankrensning & sandfyldning

Hurtig og professionel service!

Send mail
  • LMJ Kloakservice

Sandfyldning

Det er regeringens målsætning, at Danmarks energiforbrug i højere og højere grad skal komme fra bæredygtig biomasse. Det har blandt andet betydning for den store mængde af olietanke, som både kan findes på private grunde, hos erhvervsvirksomheder og blandt offentlige institutioner.

LMJ.dk har stor erfaring med sandfyldning og kan bistå med kvalificeret hjælp, når en olietank – eller en anden tank for den sags skyld – er blevet tømt for restindhold og skal sikres, så du ikke risikerer, at tanken styrter sammen. Dette sker bedst ved at fylde den med sand, hvorefter den er sikret og ikke længere udgør en risiko for hverken miljø eller mennesker.

Hvad er fordelene ved en sandfyldning?

På et tidspunkt kan du komme til at stå i den situation, at din olietank falder for aldersgrænsen og skal sløjfes. På samme vis sker det også, at benzinstationer nedlægges, og de har som bekendt både olie- og benzintanke gravet ned i jorden.

I stedet for at grave alle disse tanke op kan det være en god idé med en sandfyldning i stedet. Det er nemlig en langt billigere løsning, som også i langt de fleste tilfælde kan lade sig gøre. Det er især velegnet, når grundvandet står højt, eller tanken dagligt udsættes for en stor belastning ovenfra. Du skal huske på, at der ikke er et lovkrav om, at din tank skal graves op. Men du skal også være opmærksom på, at det bedst kan betale sig at benytte sig af autoriseret arbejdskraft, når du ønsker, at din gamle tank skal have en sandfyldning.

Hvordan foregår en sandfyldning?

Når en tank skal sløjfes, foregår det efter en nøje plan, så hele processen kan udføres med en høj grad af sikkerhed. Det er nemlig vigtigt, at vi passer på miljøet og ikke mindst hinanden.

Det første skridt er at fjerne alt indhold fra tanken. Herefter blænder vi tanken af og rørsystemet afmonteres, så der ikke længere kan fyldes indhold på tanken. Når tanken er helt tom, fylder vi den med sand eller perlesten, som vi blæser ind i tanken med stor kraft. Herefter har du en gammel tank, som ikke længere udgør nogen risiko for hverken dig selv eller miljøet, og du risikerer heller ikke, at den styrter sammen.

tankrensning og sandfyldning
Rensning af tank

Kontakt LMJ.dk døgnet rundt

Med 75 års erfaring indenfor kloak og VVS-branchen er du sikret en professionel løsning, når du vælger os til at varetage en sandfyldning af en gammel tank. Vi har 10 afdelinger rundt omkring i landet, og derfor har vi optimale muligheder for at hjælpe dig uanset, hvor du befinder dig.

Vi benytter kun velkvalificeret arbejdskraft, og vores store erfaring med sandfyldning til både private, boligorganisationer og erhverv betyder, at vi kan påtage os enhver opgave, du måtte have. Vi siger aldrig nej til en opgave.

Du kan kontakte os på telefon, hvor vi altid sidder klar til at hjælpe dig med præcis den opgave, du har behov for assistance til.

Tankrensning

Miljøkravene til både private og erhverv bliver næsten strammet på daglig basis. Det giver selvfølgelig god mening, at vi passer godt på vores miljø, men det betyder også, at du skal være ekstra opmærksom på, at dine tanke altid lever op til forskrifterne.

LMJ.dk har stor erfaring med at sørge for, at olietanke, store lagertanke på raffinaderier eller kemikaliedepoter bliver renset på sådan en måde, at både du og myndighederne kan være tilfredse. Til arbejdet anvender vi udelukkende moderne og effektivt udstyr, så processen kommer til at foregå så hurtigt og så smertefrit som overhovedet muligt.

Hvorfor er tankrensning en god idé?

Om du har en stor tank med drikkevand, eller der er tale om en rådnetank på et rensningsanlæg, kræver det erfarent mandskab at sørge for, at du får en ren og afgasset tank. I forbindelse med myndighedernes inspektion af tanke af enhver art er det nemlig meget vigtigt, at du kan fremvise en tank, som på alle måder lever op til de krav, der stilles.

Du skal huske på, at tanke, der ikke renses jævnligt, vil komme i en meget skidt tilstand. For eksempel vil tanke indeholdende vand efterhånden få et lag af forskellige bakterier, okker og kalk – for blot at nævne nogle få.

Hvordan renser vi dine tanke?

Alt afhængigt af din tank og dennes oprindelige formål er der forskellige måder at rense en tank på. Men i det store og hele går det blot ud på, at vi suger tanken tom for indhold og restprodukter og herefter højtryksspuler den.

På den måde kan vi hurtigt fjerne slam og andre restprodukter, som er nødvendige at få væk, hvis tanken skal bruges igen og på samme tid blive godkendt af myndighederne. Vi bruger blandt andet en bullworker til at gøre tanken ren med. Det betyder, at vi ikke skal stille stillads op, hvis tanken har fast tag. Det vil i sidste ende spare dig penge. Dertil kan vi også højtryksspule med en lanse. Det betyder, at vi let kan komme til og nå op i stor højde uden brug af andre hjælpemidler.

Vi hjælper også med rensning af fedtudskillerrensning af olieudskillerrensning af faldstammer og kloakrensning.

tankrensning og sandfyldning
  • LMJ Kloakservice