Kloakservice

Professionel rensning af olieudskiller

Hurtig og professionel service!

Send mail
  • LMJ Kloakservice

Der er flere gode grunde til at vælge os som din fremtidige samarbejdspartner. Vi yder vores service til både industri, private og offentlige myndigheder, og vi yder den samme grundige service i alle tilfælde. Hos lmj siger vi aldrig nej til en opgave, ligegyldigt hvor stor eller lille den måtte være. Gennem mere end 75 års erfaring indenfor branchen kan vi tilbyde dig et professionelt felt af dygtige medarbejdere.

LMJ er landets største udbyder af tømning og rensning af olieudskillere og sandfang, og det er vi stolte af. Vi yder vores service til både for de mange private danske virksomheder og offentlige institutioner og forsyninger, der alle har brug for vores ydelser.

Funktion af olieudskiller

En olie- og benzinudskiller benyttes i forskellige erhverv og brancher for at opsamle evt. oliespild. Således er den en vigtigt funktion for miljøet og grundvandet, som er en vigtig ressource for den danske befolkning.

En olieudskiller etableres i givne sammenhænge, hvor der er en mulighed for spild af olie. Den er opbygget således, at olien udskilles fra vandet. Dette er muligt, eftersom olie er af en lavere vægtfylde, og derved lægger sig i overfladen af udskilleren. Vandet vil fortsætte ned i bunden af olieudskilleren.

Udover at olieudskilleren skiller olien fra vandet, så vil der også typisk være et sandfang. Et sandfang er placeret foran olieudskilleren og har til formål at fange sand, slam og andet. Disse partikler vil alle være tungere end vand. Derudover vil olien også binde sig i sådanne, hvilket blot øger vigtigheden af sandfanget.

Rensning af olieudskiller

Problematikker vil dog opstå, hvis en olieudskiller ikke får den nødvendige rengøring. Uafhængigt af i hvilken sammenhæng olieudskilleren er etableret, så vil det ikke fungerer optimalt uden en jævnlig vedligeholdelse. Ligeledes er det samme gældende for sandfanget, hvor tømningen vil foregå under rensning af olieudskilleren.

Olieudskillere vil ofte etableres i forbindelse med følgende:

Autoværksteder
Vaskehaller
Oliedepoter
Tankpladser

Generelt vil de implementeres alle steder, hvor der er en mulighed for spild af olie, for at undgå at olie udledes til hovedkloaksystem eller til søer eller regnvandsbassiner. Af samme årsag vil det til enhver tid anbefales, at der indgås en tømningsordning. I tilfælde af at rensningen og vedligeholdelsen nedprioriteres vil det kunne resultere i, at der kommer olie og sand i kloakledningerne. Dette vil kunne lede til forurening eller oversvømmelser.

lmj_ekspeditionsbiler

Kloakservice ved Glostrup

Fast ordning skaber sikkerhed for dig

Vi hos LMJ tilbyder faste tømninger tilpasset vores kunder. Uanset hvor i landet du måtte befinde dig, så har vi en slamsuger i nærheden, der tømmer dine olieudskillere. Vi tilbyder altid en professionel service, hvor vores kompetente og dygtige medarbejdere enkelt og hurtigt tager sig af din vedligeholdelse. Tømningsordningen vil være tilpasset den enkelte kunder og deres behov, som vil variere alt afhængig af størrelsen og udledningen. Derudover gør vi en stor ære ud af at dokumentere alt affald, som vi suger og kører forsvarligt til behandlingsanlæg godkendt af kommunen.