src="https://www.facebook.com/tr?id=1203720583159125&ev=PageView&noscript=1" /> Rensning af Fedtudskiller | Vi står til rådighed 24/7 → LMJ.dk

Kloakservice

  • LMJ Kloakservice

Professionel rensning eller tæthedsprøvning af Fedtudskiller

Kontakt os i dag

Tlf. Øst: 43 96 15 66
Tlf. vest: 70 10 80 00

Hos lmj er vi stolte over at kunne tilbyde dig professionel ekspertise hver dag. Kloakproblemer kan være til stor gene for både private såvel som ved erhverv, derfor stiller vi os til rådighed i alle opgaver og for alle. Vi har i dag afdelinger overalt i landet og skaber grundige løsninger hurtigt og enkelt, så du kan komme videre med din dag uden videre forsinkelser eller frustrationer.

Rensning af fedtudskillere

Kloakproblemer opstår sjældent ud af ingenting, men er opbygget over en længere periode, hvor vedligeholdelsen og rensningen har været på et minimum. Specielt i forbindelse med fedt i kloakledninger vil der kunne opstå større komplikationer, der resulterer i udledningen af fedt i kloakledninger med efterfølgende fedtaflejringer som på sigt vil betyde forstoppelser i kloaksystemet.

For at forhindre sådanne problemer er der lovgivet inden for forskellige brancher. Det er derfor lovpligtigt at have en fedtskiller i blandt andet følgende erhverv:

Restauranter
Bagerier
Kantiner
Levnedsmiddelfabrikker

I specielt sådanne erhverv vil der blive tilført større mængder af fedt direkte til kloaksystemet, der skal være udstyret med en fedtudskiller. En fedtskiller fungerer, sådan at den skiller fedtet fra vandet. Fedt er af en lettere konsisten end vand, hvilket gør det muligt at opsamle fedtet i fedtudskillerens overflade. Dette system vil opsamle fedtet, der efter behov skal tømmes og renses med en slamsuger.
Således forhindres udledning af fedt i det øvrige kloaksystem. Samt skånes de danske hoved-kloaksystemer, der bliver udsat for lidt af hvert på daglig basis.

 

lmj_ekspeditionsbiler

Kloakservice Holbæk

Vedligeholdelse er vigtig 

I forbindelse med fedtudskillere vil der være risiko for flere faldgruber, som kan skabe større komplikationer og problemer med kloaksystemet. Derved kan hele afløbet eller værre tilstoppes og gå udover den daglige drift. Det kan endvidere resultere i, at fedtet løber gennem kloaksystemet og sætter sig som faste aflejringer. Det kan ligeledes forårsage forstoppelser og oversvømmelser, med gener til følge som ødelagte gulve m.m. Derfor er vedligeholdelse og rensning af fedtudskillere af en helt afgørende karakter, hvis man ønsker at afløbssystem fungerer som det skal. Man vil som erhvervsdrivende ligeledes kunne pålægges et bødeforlæg, hvis kommunen observerer udslippet, da det er imod reglementet.

En fedtudskiller skal derfor tømmes og renses i bestemte intervaller og efter behov. Alt afhængig af hvor stor udledningen af fedt og vand, der løber igennem systemet, så vil der være en forskellig opsamlingsvolumen. Tømningsintervallet vil derfor fastsættes efter den enkelte virksomheds behov. Vi hos lmj arbejder for at skabe de nødvendige resultater for alle vores kunder. Af samme årsag kan du derfor altid forvente en professionel bedømmelse af dine behov for tømninger samt en kvalitetshøj service i alle tilfælde.

Få et godt tilbud i dag

Vi hos lmj tilbyder alle vores kunder et godt tilbud på faste tømningsordninger på fedtudskillere. Ordningen vil foregå i et fast interval, der er givet udfra opsamlingsvolumen og tilløb til fedtudskiller. Gennem vores tilbud ønsker vi at skabe en sikkerhed for dig, så du undgår problemer med din fedtudskiller. Vi tilbyder faste priser på tømninger, så ring og mail os for et godt tilbud allerede i dag.

Vi hjælper også med opgaver som højtryksspuling, øvrige slamsugningsopgaver, rensning af faldstammer og meget mere.